Priser, Rot - och Rutavdrag

Vår normala timdebitering, då vi även står för nödvändiga verktyg, är 475 SEK/tim inkl moms. (380 SEK/timme exkl moms). Resekostnadsersättning debiterar vi med 25 SEK/mil. Denna kostnad täcker också sk Trängselskatt.
Besiktning för att bedöma omfattning och kostnad för projektet tar vi normalt inte extra betalt för. Gäller det att ta fram en lösning och presentera ett förslag tar vi betalt för det enligt ovanstående timdebitering.

Vid byggnadsuppdrag där vi skall införskaffa materiel gör vi tillsammans med dig som kund en behovsanalys. Vi återkommer med ett förslag och kostnadsuppskattning.

Betalningsvillkor 10 dagar netto.  Minsta debiteringstid 1 timme + resekostnadsersättning 25 SEK/mil, vid enstaka arbeten. För återkommande och större arbeten lämnar vi gärna en specialoffert.

Många arbeten för underhåll, till- och ombyggnad som skall utföras i ditt eget hem kan du få ROT- eller RUT-bidrag för. Bidraget utgörs av 30% resp- 50% av arbetskostnaden inkl moms. För bostadsrätter finns vissa begränsningar, bla att arbetet måste avse åtgärder inuti lägenheten. ROT-avdraget är maximerat till 50000 SEK per år. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

RUT-avdraget möjliggörs för olika hushållsnära tjänster, tex trädgårdsarbete, och uppgår till 50% av arbetskostnaden. Läs mer här vilka tjänster som du kan få RUT-avdrag för.
OBS! Montering av möbler, lampor, hyllor, gardiner ger rätt till RUT-avdrag!

Vi drar av ev. ROT/RUT-avdrag redan på fakturan till dig. Skulle det visa sig att du inte har rätt till hela, eller delar av ROT-avdraget, är du skyldig att betala oss felande summa.
Din timkostnaden för ROT-arbete blir 333 SEK/tim. Motsvarande för RUT blir 238 SEK/tim.